@inproceedings{grps2001-58,

   author = "L. Sebastia, E. Onaindia, E. Marzal, O. Sapena",

   title = "Planificación de mínimo coste con paralelismo",

   booktitle = "Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA'01)",

   publisher = "Actas CAEPIA-TTIA-2001",

   volume = "2",

   pages = "919-928",

   isbn = "84-932297-2-5",

   year = "2001"

}